Friday, September 30, 2011

నా మది నిన్ను పిలిచింది గానమై....!!


ఓ ప్రియతమా... ప్రియతమా... ప్రియతమా...

నా మది నిన్ను పిలిచింది
గానమై వేణు గానమై నా ప్రాణమై
నా మది నిన్ను పిలిచింది
గానమై వేణు గానమై నా ప్రాణమై

ఎవ్వరివో నీవు నే నెరుగలేను
ఏ పేరున నిన్ను నే పిలువగలను
ఎవ్వరివో నీవు నే నెరుగలేను
ఏ పేరున నిన్ను నే పిలువగలను
తలపులలోనే నిలిచేవు నీవే
తలపులలోనే నిలిచేవు నీవే
తొలకరి మెరుపుల రూపమై
నా మది నిన్ను పిలిచింది
గానమై వేణు గానమై నా ప్రాణమై "నా మది"

ఎన్ని యుగాలని నీ కొరకు వేచేను
ఈ మూగబాధ ఎందాక దాచేను
ఎన్ని యుగాలని నీ కొరకు వేచేను
ఈ మూగబాధ ఎందాక దాచేను
వేచిన మదినే వెలిగింప రావే
వేచిన మదినే వెలిగింప రావే
ఆరని అనురాగ దీపమై

నా మది నిన్ను పిలిచింది
గానమై వేణు గానమై నా ప్రాణమై
నా మది నిన్ను పిలిచింది
గానమై వేణు గానమై నా ప్రాణమై


చిత్రం : ఆరాధన (1976)
రచన : డా.సి.నారాయణరెడ్డి
సంగీతం : సాలూరి హనుమంతరావు
గానం : మహ్మాద్ రఫీ

1 comments:

SRRao said...

మంచి పాటలు పొందుపరిచవు తల్లీ !