Saturday, October 30, 2010

కన్నెపిల్లవని.. కన్నులున్నవని...!!


తన్న తన్నన్నన్న తన్న తన్నన్నన్న
తన్నన్నన్న తానా తానా తన్నాన్నా

ఆహా...
కన్నెపిల్లవని కన్నులున్నవని
ఎన్నెన్ని వగలు పోతున్నావే చిన్నారీ

లల్ల లల్లల్లల్ల లల్ల లల్లల్లల్ల
లల్లల్లల్లల్లల్ల లాలా లాలా లల్లల్లా

చిన్న నవ్వు నవ్వి వన్నెలన్ని రువ్వి
ఎన్నెన్ని కలలు రప్పించావే పొన్నారీ

కన్నెపిల్లవని కన్నులున్నవని
ఎన్నెన్ని వగలు పోతున్నావే చిన్నారీ
చిన్న నవ్వు నవ్వి వన్నెలన్ని రువ్వి
ఎన్నెన్ని కలలు రప్పించావే పొన్నారీ

నానాన్నా...సంగీతం నన్నానా...నువ్వైతే
రీసరీ...సాహిత్యం మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్...నేనౌతా
సంగీతం..నువ్వైతే..సాహిత్యం..నేనౌతా

కన్నెపిల్లవని కన్నులున్నవని
ఎన్నెన్ని వగలు పోతున్నావే చిన్నారీ
చిన్న నవ్వు నవ్వి వన్నెలన్ని రువ్వి
ఎన్నెన్ని కలలు రప్పించావే పొన్నారీ


ననాననానా say it once again
ననాననానా మ్మ్...స్వరము నీవై
తారాననా తారారా ననా
స్వరమున పదము నేనై ok?
తానే తానే తానా
ఆహా, అలాగా..? గానం గీతం కాగా
తరానా తానా...కవిని నేనై
తా నా ననానా తానా....నాలో కవిత నీవై
నాన నాననా లాలాలా తననా తారనా
కావ్యమైనదీ తలపో పలుకో మనసో

కన్నెపిల్లవని కన్నులున్నవని
ఎన్నెన్ని వగలు పోతున్నావే చిన్నారీ
చిన్న నవ్వు నవ్వి వన్నెలన్ని రువ్వి
ఎన్నెన్ని కలలు రప్పించావే పొన్నారీ
సంగీతం..నువ్వైతే..సాహిత్యం..నేనౌతా

తననా తన్నా తన్నా
మ్మ్ మ్మ్...తననా తననా అన్నా
తానా తన్నా తానన్ తరనా తన్నా
తానా అన్నా తాళం ఒకటే కదా
తనన తాన తాన్న నాన్న తన్నా
అహా...అయ్యబాబోయ్...
తనన తాన తాన్న నాన్న తన్నా మ్మ్
పదము చేర్చి పాట కూర్చ లేదా
దననీ దససా అన్నా
నీదా అన్నా స్వరమే రాగం కదా
నీవు నేననీ అన్నా మనమే కాదా
నీవు నేననీ అన్నా మనమే కాదా

కన్నెపిల్లవని కన్నులున్నవని
కవిత చెప్పి మెప్పించావే గడసరీ
చిన్న నవ్వు నవ్వి నిన్ను దువ్వి దువ్వి
కలిసి నేను మెప్పించేదే ఎపుడనీ
కన్నెపిల్లవని కన్నులున్నవని
కవిత చెప్పి మెప్పించావే గడసరీ
చిన్న నవ్వు నవ్వి నిన్ను దువ్వి దువ్వి
కలిసి నేను మెప్పించేదే ఎపుడనీ
మ్మ్ ఆహాహా లాలాలా మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ ఆహాహా
లాలాలా లాలాలా లాలాలా లాలాలా

Wednesday, October 6, 2010

సడిసేయకోగాలి సడిసేయబోకే...!!


రాజమకుటం (1960)
సడిసేయకోగాలి సడిసేయబోకే
సడిసేయకోగాలి సడిసేయబోకే..
సడిసేయకోగాలి సడిసేయబోకే
బడలి ఒడిలోరాజు పవళించేనే సడిసేయకే

రత్నపీఠికలేని రారాజు నాస్వామి
మణికిరీటములేని మహరాజుగాకేమి
చిలిపిపరుగులుమాని కొలిచిపోరాదే సడిసేయకే

ఏటిగలగలకే ఎగసి లేచేనే
ఆకుకదలికలకే అదరిచూసేనే
నిదుర చెదరిందంటే నేనూరుకోనే సడిసేయకే

పండువెన్నెల నడిగి పాంపుతేరాదే
నీడమబ్బులదాగు నిదురతేరాదే
విరుల వీవెనవూని విసిరిపోరాదే
సడిసేయకోగాలి సడిసేయబోకే
బడలి ఒడిలోరాజు పవళించేనే సడిసేయకే కోగాలి...    


దర్శకత్వం :      బొమ్మిరెడ్డి నరసింహారెడ్డి
నిర్మాణం :        బొమ్మిరెడ్డి నరసింహారెడ్డి
రచన :             డి.వి. నరసరాజు
తారాగణం :      నందమూరి తారక రామారావు, రాజసులోచన, రాజనాల,
                      గుమ్మడి వెంకటేశ్వరరావు, కన్నాంబ, పద్మనాభం
సంగీతం :        మాస్టర్ వేణు
సంభాషణలు :  డి.వి. నరసరాజు
నిర్మాణ సంస్థ : వాహినీ ప్రొడక్షన్స్

Wednesday, June 16, 2010

వానా వానా..... తేనెల వానా....!!


వానా వానా..... తేనెల వానా......
వానా వానా..... వెన్నెల వానా......
కురవని కురవని......
నే నిలువునా కరగని.....
పాపకంటి చూపులలో పాలపంటి నవ్వులలో
బాలమేఘ మాలికలో జాలువారు తొలకరిలో
తడిసి తడిసిపోనీ మది మురిసి మురిసిపోనీ
తడిసి తడిసిపోనీ ముడి బిగిసి బిగిసిపోనీ
చిరు చిరు పలుకుల చినుకులలో
బిర బిర పరుగుల వరదలలో
తడిసి తడిసిపోనీ మది మురిసి మురిసిపోనీ
తడిసి తడిసిపోనీ ముడి బిగిసి బిగిసిపోనీ ||వానా వానా||

ముంగిట్లో మబ్బే వచ్చే మనసులోన మెరుపొచ్చే
పన్నీటి చినుకేవచ్చే ప్రాణంలోన చిగురొచ్చే
బుల్లి బుజ్జి వానదేవతొచ్చే గుండెపైన నీళ్ళుచల్లి లాలపోసె నేడే
ఘల్లు ఘల్లు గాలిదేవతొచ్చే జీవితాన ప్రేమచల్లి లాలిపాటపాడే
ఓహో...... శ్రావణాల రాణి వచ్చే
ఉన్న చీకుచింతా చీకట్లన్ని కడిగే
ఇంకా ఇంకా ఏంకావాలో అడిగే
మధురంగా కథే సాగుతుంటే మనబెంగ ఇలా కరుగుతుంటే
వేగంగా కలే తీరుతుంటే ఆ గంగ ఇలకు జారుతుంటే
తడిసి తడిసిపోనీ మది మురిసి మురిసిపోనీ
తడిసి తడిసిపోనీ ముడి బిగిసి బిగిసిపోనీ ||వానా వానా||

చిన్నతనం ముందరికొచ్చే పెద్దరికం మరుపొచ్చే
ఏటిగట్లు ఎదురుగవచ్చే ఇసకగూళ్ళు గురుతొచ్చే
కారుమబ్బు నీరు చిమ్ముతుంటే కాగితాల పడవలెన్నో కంటిముందుకొచ్చే
నీటిలోన ఆటలాడుతుంటె అమ్మ నోటి తీపితిట్లు జ్ఞాపకానికొచ్చె
ఓహో...... పైటకొంగే గొడుగుకాగా
ఈ చాటు చోటు ఎంతో ఎంతో ఇరుకే
ఏమైందంటే నీకు నాకు ఎరుకే
ఒక్కటిగా ఇలా పక్కనుంటు ఇద్దరమై సదా సర్దుకుంటు
ముగ్గురిది ఒకే ప్రాణమంటు ముద్దులతో కథే రాసుకుంటు
తడిసి తడిసిపోనీ మది మురిసి మురిసిపోనీ
తడిసి తడిసిపోనీ ముడి బిగిసి బిగిసిపోనీ ||వానా వానా||

Tuesday, June 1, 2010

తేటతేట తెలుగులా... తెల్లవారి వెలుగులా..!!


తేటతేట తెలుగులా, తెల్లవారి వెలుగులా
తేరులా, సెలయేరులా
కలకలా గలగలా
కదలి వచ్చిందీ కన్నె అప్సరా
వచ్చి నిలిచిందీ కనుల ముందరా (తేట)తెలుగువారి ఆడపడుచు ఎంకిలా
ఎంకి కొప్పులోని ముద్దబంతి పువ్వులా (తె)
గోదారి కెరటాల గీతాల వలె నాలో పలికినదీ .. పలికినదీ .. పలికినదీ
చల్లగా, చిరుజల్లుగా
కలకలా, గలగలా
కదలి వచ్చిందీ కన్నె అప్సరా
వచ్చి నిలిచిందీ కనుల ముందరా (తేట)

రెక్కలొచ్చి ఊహలన్ని ఎగురుతున్నవి
ప్రేమమందిరాన్ని చుక్కలతో చెక్కుతున్నవి (రె)
లోలోన నాలోన ఎన్నెన్నో రూపాలు వెలిసినవీ .. వెలిసినవీ .. వెలిసినవీ
వీణలా, నెరజాణలా
కలకలా, గలగలా
కదలి వచ్చిందీ కన్నె అప్సరా
వచ్చి నిలిచిందీ కనుల ముందరా (తేట)